Archiwum aktualności: grudzień 2019

2019-12-23
W dniach od 17.12.2019 r. do 20.12.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2020 roku". W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2019-12-16
W dniach od 10.12.2019 r. do 13.12.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gaszowice na rok szkolny 2019/2020. W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2019-12-16
Wójt Gminy Gaszowice informuje,że z dniem 17.12.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2020 roku" Konsultacje prowadzone są w dniach od 17.12.2020 r. do 20.12.2020 r. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag...
więcej >
2019-12-16
W dniach od 11.12.2019 r. do 13.12.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Gaszowicki Bon Żłobkowy” W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2019-12-10
W dniach od 05.12.2019 r. do 09.12.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. We wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia d...
więcej >
2019-12-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 11.12.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Gaszowicki Bon Żłobkowy” Konsultacje są prowadzone w dniach od 11.12.2019 r. do 13.12.2019 r. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały ureg...
więcej >
2019-12-10
W dniach od 6.12.2019 r. do 9.12.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sz...
więcej >
2019-12-05
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 6.12.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szc...
więcej >
2019-12-05
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 05.12.2019 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego...
więcej >