INFORMACJA - KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

2019-12-10

Wójt Gminy Gaszowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie    

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gaszowice na rok szkolny 2019/2020

Konsultacje prowadzone są w dniach od 10.12.2019 r. do 13.12.2019 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany              

w drodze Zarządzenia Nr W.0050.206.2019 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 09 grudnia 2019 r.

Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:

- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.