Uchwały podjęte w systemie gospodarowanie odpadami komunalnymi