Gospodarowanie odpadami

Jak zapobiegać powstawaniu odpadów (ZPO)?

            Coraz częściej zadajemy pytanie jak zmniejszyć ilość odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych? Co możemy zrobić aby przyczynić się do mniejszej ich produkcji? Warto wprowadzić zmiany w swoim domu. Dlaczego to takie ważne? W ten sposób dbamy o czyste środowisko z myślą o przyszłych pokoleniach. Dobre nawyki z czasem stają się codziennością. Ekologiczny styl życia nie kosztuje dużo, wręcz przeciwnie sprawi, że zaoszczędzimy ciężko zarobione pieniądze. Niestety większość ludzi myśli tylko o sobie. Nie zastanawia się, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. Ekologia schodzi na dalszy plan. Skutki to między innymi liczne choroby cywilizacyjne i nadmierna ilość gazów cieplarnianych. Z pozoru błahe rzeczy mogą ocalić naszą planetę.

            Przedstawiamy proste, ale w dłuższej perspektywie niezwykle skuteczne sposoby na minimalizację odpadów.

  1. Idź na zakupy z własną torbą.

Plastikowe reklamówki szybko się zużywają i są kosztowne, a szkodliwość polipropylenu dla środowiska jest szeroko znana. O wiele lepszą opcją będzie torba bawełniana, która nadaje się do wielokrotnego użytku. Można ją wyprać i korzystać przez wiele lat.

  1. Wybierz produkty bez plastiku lub ponownie wykorzystuj opakowania.

Pamiętajmy, że to nie kolorowe opakowanie, ale jego zawartość świadczy o jakości. Bez plastikowej osłony bez problemu kupimy warzywa oraz owoce, wędliny i sery, kasze, orzechy, nasiona, pieczywo czy słodycze. Zrezygnujmy z herbaty, której każda saszetka pakowana jest w folię, warzyw pakowanych pojedynczo na styropianową tackę i plastikowych butelek. To nie tylko doskonały sposób na to, jak zmniejszyć ilość śmieci, które rozkładają się latami, ale także pomysł na oszczędności. Produkty na wagę zazwyczaj są sporo tańsze niż te w opakowaniach.

Opakowanie po lodach, kubek po jogurcie, butelka po napoju – nie musisz ich wyrzucać, ale kreatywnie wykorzystać ponownie. Własnoręcznie wykonane naczynia czy flakony będą twoją chlubą.

  1. Rezygnacja z jednorazówek, czyli jak produkować mniej śmieci?

Naszą planetę zaśmiecają plastikowe, jednorazowe kubki, talerzyki czy opakowania na wynos. Jak ograniczyć produkowanie śmieci, dokonując codziennych wyborów? Na szczęście istnieją świetne alternatywy, dzięki którym znacznie ograniczymy ich ilość. Doskonale sprawdzi się na przykład wielorazowy kubek zrobiony z wytrzymałych tworzyw. Posłuży nam przez wiele lat nie tylko podczas pikniku, ale także na co dzień.

  1. Wybieraj długie daty przydatności.

Kupuj większe ilości ryżu, makaronu, kasz i mąki. Zwracaj uwagę na daty przydatności i w pierwszej kolejności zużywaj te, które niedługo tracą ważność.

  1. Kupuj odzież używaną.

W second-handach znajdziesz mnóstwo niepowtarzalnych, modnych elementów odzieży. Płacisz mniej, a jednocześnie masz satysfakcję, że dobrej jakości ubrania nie trafią na wysypisko śmieci.

  1. Ogranicz ilość zużywanego papieru.

Zrezygnuj z drukowania, jeśli nie jest to konieczne. Korzystaj z elektronicznego obiegu dokumentów, a jeżeli posiadasz dużo niepotrzebnych dokumentów to zleć profesjonalne niszczenie dokumentów.

  1. Dokładnie planuj zakupy.

Zanim wyjdziesz z domu, zrób listę rzeczy, które musisz kupić. Dzięki temu jedzenie nie będzie się marnować, a przy okazji oszczędzisz swój czas i skrócisz pobyt w sklepie.

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 

Wójt Gminy Gaszowice na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Udzielenia zamówienia na „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice" przewidywane jest w I kwartale 2022 r. (w miesiącu marcu).

Odwołanie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych oświadczenia o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych może nastąpić do 1 marca 2022 r.

OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

Na podstawie art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę wskazując gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę z którym została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Odwołanie złożonego oświadczenia nie może nastąpić przez cały okres obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości może złożyć odwołanie oświadczenia o wystąpieniu z systemu, ale będzie miało ono moc obowiązującą dopiero z chwilą biegu nowej umowy o zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2013 roku gospodarka odpadami komunalnymi przeszła we władania gmin. Obowiązują nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.

W związku z wejściem w życie systemu Rada Gminy w Gaszowicach zobowiązana była podjąć następujące akty prawa miejscowego:

 

System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gaszowice objął swoim zakresem nieruchomości zamieszkałe, tj. budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj. przedsiębiorców i budynki użyteczności publicznej.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: