Rządowy Program Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przebudowa budynku użytkowego w Piecach

Przebudowa OŚrodka Kultury Zameczek w Czernicy

Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szczerbicach

Zakup budynku użytkowego w Piecach.

Zakup samochodu dla Straży Gminnej.