Rewitalizacja

2017-05-17
Wójt Gminy Gaszowice działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gaszowice NR W.0050.79.2017 z dnia 15 maja 2017 r. zawiadamia o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023.Konsultacje prowadzone są w okresie od 17.05.2017 r. do 01.06.20...
więcej >
2017-03-01
  Warsztaty w ramach  Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice zostały przeprowadzone w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach w dniach 22 i 27 lutego 2017 roku. Poniżej przedstawiamy materiały omawiane podczas spotkania. Prezentacja Program Rewitalizacji Gminy Gaszowice
więcej >
2017-02-24
Wójt Gminy Gaszowice wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają do zgłaszanie pomysłów, projektów i przedsięwzięć społecznych, remontowo-budowlanych, oraz wspierających przedsiębiorczość, które mogą być realizowane na terenie sołectwa Łuków Śląski oraz Czernica (obszarach wskazanych do rewitalizacji).Wpisanie zadań do Pro...
więcej >
2017-02-06
Wójt Gminy Gaszowice wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają mieszkańców, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na spotkania konsultacyjne w formie warsztatów służących opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice. Celem spotkania jest: Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru z...
więcej >
2017-01-11
Urząd Gminy Gaszowice rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym.Zgodn...
więcej >