Spotkania dotyczące Programu Rewitalizacji

2017-03-01

 

Warsztaty w ramach  Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice zostały przeprowadzone w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach w dniach 22 i 27 lutego 2017 roku.

Poniżej przedstawiamy materiały omawiane podczas spotkania.

Prezentacja Program Rewitalizacji Gminy Gaszowice