Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ZOK Gaszowice

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje przy Zakładzie Obsługi Komunalnej w Gaszowicach (ul.Rydułtowska 7). Mieszkańcy gminy, objęci systemem zbiórki odpadów komunalnych, mogą dostarczyć do PSZOK-u odpady "problemowe", takie jak: baterie, farby, kleje, kwasy, rozpuszczalniki, lampy, leki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.

PSZOK czynny jest w godzinach 7.00 - 15.00, od poniedziałku do piątku.

Dostarczający odpad zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK w celu identyfikacji odpadu i wskazania miejsca rozładunku.

Pracownicy PSZOK mogą zażądać dokumentu potwierdzającego zameldowanie/zamieszkanie (dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych) mieszkańca na terenie gminy Gaszowice.

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

  • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
  • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
  • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
  • wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
  • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych).