Fundusz dopłat

Rządowy program bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunlane i socjalne, pochodzącego z Funduszu Dopłat.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Gaszowice wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zadanie pn. Przebudowa budynku komunalnego położonego w Piecach przy ul. Fabrycznej na cele mieszkalne, w kwocie 4.080.316,15 zł. Przewidywane koszty przedsięwzięcia to kwota 5.100.395,19 zł. Umowę podpisano w marcu 2023 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia powstanie 12 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 415,73 m2.