Szkoły

Gimnazjum w Piecach

ul. Rydułtowska 9
44-293 Piece
tel./fax +48 32 430 55 19

Szkoła Podstawowa w Gaszowicach

ul. Rydułtowska 8
44-293 Gaszowice
tel. +48 32 430 54 80
www: gaszowicesp.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach

ul. Szkolna 6
44-293 Szczerbice
tel. +48 32 430 55 16
www: szczerbicesp.edupage.org

Szkoła Podstawowa w Czernicy

ul. Wolności 41
44-282 Czernica
tel. +48 32 430 50 60
www: czernicasp.edupage.org