Odpady powstałe w gospodarstwach rolnych

Odbiór odpadów powstających w gospodarstwach rolnych w postaci folii, sznurka oraz opon za odpłatnością realizowany przez firmę KOMART sp. z o. o. z siedzibą ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów

Kontakt telefoniczny:
32 235 11 83 wew. 1; 2;
32 335 50 60

email:
dhgo@komart.pl
dgo2@komart.pl
skladowisko@komart.pl