Odpady powstałe w gospodarstwach rolnych

Odbiór odpadów powstających w gospodarstwach rolnych w postaci folii, sznurka oraz opon za odpłatnością realizowany przez firmę PST Transgór S.A., ul. Norwida 34, 44-268 Jastrzębie-Zdrój.