Czernica Gaszowice Łuków Śląski
Piece Szczerbice

Aktualności

2024-07-16
Jeżeli chcesz wykorzystać piasek lub żwir, który występuje w granicach własności gruntowej (Twojej posesji) możesz ALE nie wydobywaj bezprawnie, nie wydobywaj bez koncesji, nie wydobywaj bez zgłoszenia.
więcej >
2024-07-16
Trwa XXX edycja Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników organizowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu (prasa, internet, radio, TV) opublikują w 2024 roku materiały popularyzujące wiedzę o za...
więcej >
2024-07-10
Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Rybniku na kadencję 2024 – 2027  upływa  w dniu 31 lipca 2024 roku.
więcej >
2024-07-10
więcej >
2024-07-10
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa okres pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, uznawan...
więcej >
2024-06-26
W ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego" Gmina Gaszowice uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej, na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, umundurowania i wyposażenia z przeznaczeniem dla jednostek OSP Szczerbice oraz OSP Gaszowice...
więcej >
2024-06-26
Informujemy, iż dyżur ekodoradcy  z dnia 28.06.2024r. zostaje przełożony na dzień 05.07.2024r. godz. 9:00 – 12:00.
więcej >
2024-06-19
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) zwołuje na dzień 27.06.2024 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >