Czernica Gaszowice Łuków Śląski
Piece Szczerbice

Aktualności

2023-06-01
Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
więcej >
2023-06-01
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 czerwca 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
więcej >
2023-06-01
"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" /Janusz Korczak/
więcej >
2023-05-31
W dniu 31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy powinna wybrać ławników na nową kadencję do końca października bieżącego roku.
więcej >
2023-05-29
W dniu 25 maja 2023 r. odbyła się sesja Rady Gminy Gaszowice, podczas której radni podsumowali i ocenili działania władz gminy. Wójt Paweł Bugdol uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania wójt otrzymał jednogłośnie - udział w głosowaniu wzięło 14 rad...
więcej >
2023-05-29
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2022 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
więcej >
2023-05-26
Nasi sąsiedzi z Gminy Lyski organizują - IX Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
więcej >
2023-05-26
Drogie MAMY! 
więcej >