Czernica

Powierzchnia: 5,18 km2. Nazwa Czernica wywodzi się od określenia Czernicza, co można tłumaczyć jako czarna gleba lub ciemny las lub od czernicy czyli czarnej jagody. Jest to nazwa typowo słowiańska. Nazwa przechodziła różne przemiany słownicze i określana była jako Czernicha, Czernic aż do obecnej nazwy Czernica. Czernica posiada własne godło przedstawiające podwójną lilię jakby Gozdawę. Godło to znajduje się na pieczęci pochodzącej z początków XIX wieku z napisem "Gem Czernitz Rybniker Kreis".

Sołtys: Kinga Salamon
Telefon: +48 881 453 056

W Czernicy znajdują się:

  • budynek Szkoły Postawowej,
  • przedszkole wraz z filią Biblioteki Gminnej,
  • ośrodek zdrowia,
  • apteka,
  • budynek Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • Kościół.
  • Wizytówką sołectwa jest Ośrodek Kultury "Zameczek".