Gmina w liczbach

Liczba mieszkańców gminy - stan na 31.12.2020 r.

Ogółem - 9751
Liczba kobiet - 4924
Liczba mężczyzn - 4827
Urodzenia rok 2019- 123 , rok 2020 – 93
Zgony rok 2019 – 94 , rok 2020 – 101

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach

Czernica -2292
Gaszowice- 3079
Łuków śląski -767
Piece -1038
Szczerbice-2575

Inne dane

Powierzchnia gminy - 19,65 km²
Liczba sołectw - 5
Przedszkola w gminie - 4
Szkoły podstawowe w gminie - 4