Gaszowice

Powierzchnia: 5,23 km2. Gaszowice założone zostały pod koniec XII wieku przez rycerza znanego jako Gasz. Sołectwo zalicza się do najstarszych osad w okolicy. Już w 1317 należały do Księstwa Raciborskiego. Na herbie Gaszowic widnieje skrzyżowany lemiesz z krojem pługa. Wspomniany herb znajdziemy na pieczęci niemieckiej z XVIII w.

Sołtys: Alicja Lewandowska
Telefon: +48 531 552 233

W Gaszowicach znajdują się:

  • Ośrodek Kultury i Sportu wraz z biblioteką gminną,
  • teren rekreacyjno-sportowy wraz z placem zabaw,
  • Szkoła Podstawowa,
  • Przedszkole,
  • Kościół,
  • Ośrodek zdrowia,
  • Poczta.