Piece

Powierzchnia: 2,32 km2. Miejscowość Piece prawdopodobnie zawdzięcza swoją nazwę temu, że w okolicy Pszowa, a może i w Czernicy wydobywano kamień wapienny, który był wypalany na terenie dzisiejszych Piec. Godło pochodzi z XIX w. Wyobraża skrzyżowane cepy, grabie i kosę. Późniejsze pieczęcie posiadały godło wyobrażające skrzyżowane grabie z kosą, a w środku skrzyżowane trzy kłosy pszenicy.

Sołtys: Gabriela Oślizło
Telefon: +48 692 191 992

We wsi mieści się Szkoła podstawowa im. Ziemi Śląskiej wraz z salą Gimnastyczną. Znajduje się tu także zabytkowy szyb kopalni "Cila", kaplica p.w. św. Jana Nepomucena i MB Różańcowej.