Władze

Wójt Gminy

mgr Paweł Bugdol
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
tel. +48 32 43 27 140
Przyjmowanie stron w godzinach pracy Urzędu po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie

Zastępca Wójta, Sekretarz

mgr Grażyna Pierchała
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
tel. +48 32 43 27 140

Pełnomocnik Wójta ds. infrastrukturalnych

inż Karina Stępień
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
tel. +48 32 43 27 140

Skarbnik

mgr Ewa Grabowska
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
tel. +48 32 43 27 140