Łuków Śląski

Powierzchnia: 2,78 km2. Łuków Śląski posiada godło przedstawiające robotnika z siekierą przy pniaku. Godło to znajdowało się na pieczęci z XVIII w.

Sołtys: Barbara Watoła
Telefon: +48 795 473 307

Na terenie Łukowa Śląskiego znajduje się budynek sportu wraz z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej.