Rada Gminy

Skład Rady Gminy - kadencja 2018-2023:

 • LOREK Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice
 • SKLAREK Ilona - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gaszowice
 • BIERNACKA Ewa
 • BUGDOŁ Mateusz
 • CIEŚLOK Andrzej
 • FOJCIK Wojciech
 • GÓRECKI Piotr
 • KORBEL Szymon
 • KORECKI Tadeusz
 • MRÓZ Adam
 • POJDA Justyna
 • PYTLIK Agnieszka
 • SZAWERNA Józef
 • SZYMIK Mieczysław
 • WATOŁA Barbara

Składy komisji Rady Gminy Gaszowice - kadencja 2018-2023:

Komisja Rewizyjna

 • radna Barbara Watoła - Przewodniczący
 • radny Andrzej Cieślok
 • radny Piotr Górecki
 • radny Tadeusz Korecki

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży

 • radna Agnieszka Pytlik - Przewodniczący
 • radny Mateusz Bugdoł
 • radny Wojciech Fojcik
 • radna Justyna Pojda
 • radna Ilona Sklarek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów

 • radna Ewa Biernacka - Przewodnicząca
 • radny Szymon Korbel
 • radny Adam Mróz
 • radny Józef Szawerna
 • radny Mieczysław Szymik

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • radny Tadeusz Korecki - Przewodniczący
 • radna Ewa Biernacka
 • radna Agnieszka Pytlik
 • radna Barbara Watoła