Referaty

Referat

Sekretariat Wójta

Monika Blazel
tel. +48 32 4327140
fax. +48 32 4327166

Kancelaria

Edyta Fojcik
tel. +48 32 4327157
fax. +48 32 4327141

Stanowisko ds. kadr

Magdalena Kokot
tel. +48 32 4327148

Stanowisko ds. obsługi rady

Anna Zimny
tel. +48 32 4327150

Stanowisko ds. pożytku publicznego

Karolina Hajzyk
tel. +48 32 4327161

 

Referat Ogólno-organizacyjny

Kierownik

Sabina Mańczyk
tel. +48 32 4327168

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Izabela Smagoń-Kłosek
tel. +48 32 4327147

Stanowisko ds. Informatyki

Stanisław Hanzel
tel. +48 32 4327164

Archiwum zakładowe

Izabela Białecka
tel. +48 32 4327165

 

Referat budżetu i finansów

Księgowość

Maria Bywalec
Małgorzata Brzezinka
Wioleta Żuchowicz
Beata Jordan
tel. +48 32 4327154

Wymiar podatków

Monika Adamczyk
Magdalena Zielonka
tel. +48 32 4327152

Księgowość podatkowa i opłaty lokalne

Sabina Koleczko
Anna Zimoń
Mariola Zdunek
tel. +48 32 4327153

 

Referat Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Szymon Gomola
Ireneusz Wojtek
Sławomir Sobeczko
tel. +48 32 4327155
tel. +48 32 4327158

 

Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy

Karina Stępień
Sylwia Wojaczek
Przemysław Ruczyński
Małgorzata Raszczyk
tel. +48 32 4327144
tel. +48 32 4306247

Stanowisko ds. obsługi podmiotów gospodarczych

Jacek Skowroński
tel. +48 32 4327144

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i spraw rolnych

Bogusław Łata
tel. +48 32 4327151

 

Stanowisko ds. OC, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych oraz OSP

Zbigniew Ciałoń
tel. +48 32 4327167

 

Urząd Stanu Cywilnego

Halina Bobrzyk
Anna Grzybek
tel. +48 32 4327146