Program Czyste Powietrze

Gmina Gaszowice (dane na dzień 31.03.2024 r.)

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 896

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 729

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 7 473 341,83 zł

Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy Gaszowice jest czynny w dni robocze w godzinach 8:00 - 10:00. Wnioski przyjmowane są na bieżąco, w godzinach pracy urzędu.

W punkcie, który zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rydułtowskiej 2 (pokój 03), można uzyskać informacje na temat programu Czyste Powietrze, jak również sporządzić i złożyć wniosek.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o przygotowanie następujących informacji:

1.       Dane wnioskodawcy, numery PESEL (wszystkich współwłaścicieli / małżonka – jeśli jest wspólność majątkowa), adres budynku, nr telefonu, adres email.

2.       Pełny numer księgi wieczystej, np. GL1Y/00000002/9  oraz numer działki.

3.       Powierzchnia całkowita budynku (m2) oraz powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli działalność jest prowadzona w budynku)

4.       Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy lub jej zakończenia (w przypadku gdy nie jest znany rok rozpoczęcia budowy).

5.       Wartość podstawy obliczenia podatku wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy (pole 129 PIT-37, pole 54 PIT-40A lub pole 302 z PIT-36). Próg dochodowy wynosi 135 000 zł – powyżej tej kwoty dotacja nie jest udzielana.

6.     Jeśli przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe), możliwe jest ubieganie się o podwyższony poziom dofinansowania. W tym celu proszę złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej. Dla osób kwalifikujących się do podwyższonych progów dotacji możliwe jest prefinansowanie (do 50%) inwestycji na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

7.    Kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji? (podać orientacyjną datę) Lub datę rozpoczęcia inwestycji, jeśli poniesiono już koszty (do kosztów kwalifikowanych zaliczają się koszty poniesione do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w urzędzie).

8.   Proszę o przygotowanie informacji, czy w ramach przedsięwzięcia wykonywana będzie termomodernizacja budynku (ocieplenie przegród wewnętrznych/zewnętrznych, podłóg, stropów, dachu, wymiana stolarki drzwiowej/okiennej) oraz czy termomodernizacja będzie wykonywana kompleksowo - wraz z audytem (bonus za audyt - 20 000 zł).

9.  Proszę o wybranie rodzaju źródła ciepła, które będzie montowane w budynku spośród poniższych: piec na pellet, piec zgazowujący drewno, pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, gruntowa pompa ciepła, piec gazowy kondensacyjny, kotłownia gazowa (przyłącze, projekt, piec gazowy), ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy kondensacyjny, panele fotowoltaiczne, wymiana instalacji c.o. lub c.w.u. (grzejniki, solary, pompa ciepła do przygotowywania ciepłej wody), wentylacja mechaniczna.

 W celu sporządzenia wniosku prosimy o kontakt pod nr tel. (32) 43 27 144 lub przesłanie powyższych informacji mailowo pod adres: eko@gaszowice.pl

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl

Adres kalkulatora do wyliczenia wymaganej grubości ocieplenia: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze:
 https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

Informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. nie jest możliwe złożenie nowego wniosku w programie na wymianę źrodła ciepła na ekogroszek.