Kultura

Ośrodki kultury

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach

ul. Rydułtowska 7
44-293 Gaszowice
tel. +48 32 430 54 85

Ośrodek Kultury w Czernicy

ul. Wolności 39
44-282 Czernica
tel. +48 32 430 52 01
www: kulturaczernica.weebly.com

 

Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach

ul. Rydułtowska 7
44-293 Gaszowice
tel. +48 32 433 18 58
www: biblioteka.gaszowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna oddział w Czernicy

tel. +48 32 430 53 32