Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczali ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.


 

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

 1. Tomaszek Krzysztof, ul. Rudzka 20, 44-293 Gaszowice, tel.(32) 430-60-84, data wygaśnięcia pozwolenia: 31.08.2026 r.
 2. Usługi asenizacyjne ECO-GRYT Szweda Adam, ul. A. Mickiewicza 25/6, 44-280 Rydułtowy, tel.(32) 440-85-88, data wygaśnięcia pozwolenia: 23.11.2030 r.
 3. Wodociągi ESOX Spółka z o.o., ul. Odległa 138, 44-310 Radlin, tel.32/45-60-974, data wygaśnięcia pozwolenia: 08.10.2023 r.
 4. KOMAX S.C. Jacek Koczy, Ilona Koczy ul. Frontowa 5a, 44-273 Rybnik, tel. 32/421-33-34, data wygaśnięcia pozwolenia: 21.07.2026 r.
 5. Michał Szymura – Wywóz nieczystości płynnych, ul. Raciborska 24, 44-280 Rydułtowy, tel.602-491-315, data wygaśnięcia pozwolenia: 04.06.2024 r.
 6. F.H.U. Zdzisław Prus, ul. Dąbrówki 26, 44-210 Rybnik, data wygaśnięcia pozwolenia: 31.07.2031 r.
 7. Przedsiębiorstwo „ZET” Sp. z o.o. ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-200-41-18, data wygaśnięcia pozwolenia: 31.12.2024 r.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 1. Transgór S.A., ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik, tel.(32)75-55-494, data wygaśnięcia pozwolenia: 26.12.2026 r.

 2. Remondis Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice, tel.32/2310858, data wygaśnięcia pozwolenia: 31.08.2026 r.

 3. WC Serwis Polska Sp. z o.o. ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31, data wygaśnięcia pozwolenia: 04.01.2027 r.

 4. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22 614 59 79, data wygaśnięcia pozwolenia: 04.08.2028 r.

 5. PWiK Rybnik, ul. Pod Lasem 62, 44-200 Rybnik, tel.(32) 42-23-681, data wygaśnięcia pozwolenia: 20.06.2026 r.

 6. Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7, tel.(32) 430-54-63, zgodnie z ustawą jednostka budżetowa nie musi posiadać zezwolenia.

 7. mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, data wygaśnięcia pozwolenia: 12.02.2031 r.

 8. Liszka Piotr, ul.W.Pola 24, 44-217 Rybnik, tel. (32) 42-62-004, data wygaśnięcia pozwolenia: 28.12.2016 r.

 9. PHU Grześ Grzegorz Chrószcz, ul. Marcina Strzody 55, 44-280 Rydułtowy, tel.(32) 457-47-84, data cofnięcia pozwolenia: 24.08.2012 r.

 10. "KOMAX" s.c. Urszula Koczy, Ilona Koczy, ul. Frontowa 5a, 44-273 Rybnik, tel.(32) 421-33-34, data cofnięcia pozwolenia: 06.07.2016 r. 

3. Opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

 1. Bio-Eko I sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku ul. Raciborska 86, 44-200 Rybnik, tel. 32/ 456 14 96, data wygaśnięcia pozwolenia: 25.03.2033 r.

4. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

 1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, ul. Majątkowa 42, 42-207 Rybnik, tel.(32) 42-46-640, data wygaśnięcia pozwolenia: 31.12.2027 r.