Charakterystyka energetyczna budynków

Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dotyczącymi efektywności energetycznej budynków pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Poradnik dotyczący poprawy efektywności energetycznej budynków:

Zakres informacji obejmuje:

1. Obowiązujące przepisy i procedury w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.

2. Podstawową wiedzę techniczną w tym obszarze, umożliwiającą obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalny zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.

3. Dostępne programy finansowe, wspierające poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania (programy takie jak Stop Smog, Czyste Powietrze, Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz fundusze europejskie – to kluczowe  publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie).