Ochotnicze Straże Pożarne

Widzisz pożar reaguj!
Telefony alarmowe: 998, 112

 

Na terenie Gminy Gaszowice służą następujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicy

ul. Wolności 45
44-282 Czernica

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach

ul. Rydułtowska 69
44-293 Gaszowice
tel. +48 665 757 767

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie Śląskim

ul. Lipowa 15
44-282 Łuków Śląski
tel. +48 32 43 00 035

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczerbicach

ul. Radoszowska 7
44-293 Szczerbice
tel. +48 32 43 05 56