Konsultacje społeczne

2024-04-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15 kwietnia 2024 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2024 roku. Konsultacje prowadzone będą w dniach od 15 do 19 kwietnia 2024 r.
więcej >
2024-03-15
W dniach od 12.03.2024 r. do 14.03.2024 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Gaszowice za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gaszowice
więcej >
2024-03-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 12.03.2024 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały.
więcej >
2024-02-13
W dniach od 08.02.2024 r. do 12.02.2024 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice  w roku 2024. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2024-02-07
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 08.02.2024 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w roku 2024.
więcej >
2024-01-17
W dniach od 11.01.2024 r. do 15.01.2024 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gaszowice, korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia warunk...
więcej >
2024-01-17
W dniach od 11.01.2024 r. do 15.01.2024 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonyc...
więcej >