Konsultacje społeczne

2024-06-24
W dniach od 19.06.2024 r. do 21.06.2024 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawiłdo konsultacji projekty uchwał w sprawie:
więcej >
2024-06-19
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 19.06.2024 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał w sprawie:   a) w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, stanowiący załącznik Nr...
więcej >
2024-04-22
W dniach od 15 do 19 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2024 roku.
więcej >
2024-04-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15 kwietnia 2024 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2024 roku. Konsultacje prowadzone będą w dniach od 15 do 19 kwietnia 2024 r.
więcej >
2024-03-15
W dniach od 12.03.2024 r. do 14.03.2024 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Gaszowice za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gaszowice
więcej >
2024-03-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 12.03.2024 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały.
więcej >
2024-02-13
W dniach od 08.02.2024 r. do 12.02.2024 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice  w roku 2024. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2024-02-07
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 08.02.2024 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w roku 2024.
więcej >