Konsultacje społeczne

2023-12-11
W dniach od 06.12.2023 r. do 08.12.2023 r.  Zarządzeniem Nr W.0050.184.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodp...
więcej >
2023-12-05
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 06.12.2023 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz  osadników z instalacji przydomowych oczys...
więcej >
2023-11-22
W dniach od 17.11.2023 r. do 21.11.2023 r.  Zarządzeniem Nr W.0050.163.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za p...
więcej >
2023-11-16
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 17.11.2023 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności w dniach od 17.11.20...
więcej >
2023-11-15
W dniach od 09.11.2023r. do 13.11.2023r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gaszowice, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobr...
więcej >
2023-11-14
W dniach od 9.11.2023 r. do 13.11.2023 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formi...
więcej >
2023-11-14
W dniach od 9.11.2023 r. do 13.11.2023 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi or...
więcej >
2023-11-09
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 9.11.2023 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie...
więcej >