Zgłaszanie propozycji projektów do Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice

2017-02-24

Wójt Gminy Gaszowice wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają do zgłaszanie pomysłów, projektów i przedsięwzięć społecznych, remontowo-budowlanych, oraz wspierających przedsiębiorczość, które mogą być realizowane na terenie sołectwa Łuków Śląski oraz Czernica (obszarach wskazanych do rewitalizacji).
Wpisanie zadań do Programu Rewitalizacji może ułatwić pozyskanie środków finansowych na ich realizację.


Propozycje projektów rewitalizacyjnych należy składać do dnia 8 marca 2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Fiszki zgłoszenia projektu można dostarczyć również w następujących formach:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: rozwoj@gaszowice.pl, wpisując w tytule „Fiszka zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego”,
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice z dopiskiem: „Fiszka zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego”,
  • dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Gaszowice (pokój nr 03), ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice.