Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gaszowice

2017-05-17

Wójt Gminy Gaszowice działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gaszowice NR W.0050.79.2017 z dnia 15 maja 2017 r. zawiadamia o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023.
Konsultacje prowadzone są w okresie od 17.05.2017 r. do 01.06.2017 r.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz szczegółowe informacje nt. sposobu prowadzenia konsultacji znajdują się w na stronach Biuletynu Informacji Publicznej - http://bip.gaszowice.pl/obwieszczenie-w-sprawie-rozpoczecia-konsultacji-spolecznych-projektu-lokalnego-programu-rewitalizacji-dla-gminy-gaszowice-na-lata-2017-2023