INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2019-12-23

W dniach od 17.12.2019 r. do 20.12.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2020 roku".

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.