INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2019-12-10

W dniach od 6.12.2019 r. do 9.12.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również ich pobierania.

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.