INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2019-12-16

W dniach od 11.12.2019 r. do 13.12.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Gaszowicki Bon Żłobkowy”

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.