INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2019-12-10

W dniach od 05.12.2019 r. do 09.12.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. We wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedmiotowego projektu uchwały.