INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2019-12-16

W dniach od 10.12.2019 r. do 13.12.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gaszowice na rok szkolny 2019/2020.

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.