INFORMACJA - KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

2019-12-16

Wójt Gminy Gaszowice informuje,że z dniem 17.12.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2020 roku"

Konsultacje prowadzone są w dniach od 17.12.2020 r. do 20.12.2020 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projektu uchwały zostały uregulowane w drodze zarządzenia

nr W.0050.209.2019 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:

- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.