INFORMACJA - KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

2019-12-10

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 11.12.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Gaszowicki Bon Żłobkowy”

Konsultacje są prowadzone w dniach od 11.12.2019 r. do 13.12.2019 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane w drodze zarządzenia nr W.0050.207.2019  Wójta Gminy Gaszowice z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.