Archiwum aktualności: marzec 2018

2018-03-26
W dniach od 21.03.2018 r. do 23.03.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar...
więcej >
2018-03-20
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 21.03.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gaszowice w sprawie podziału GminyGaszowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Tryb, termin zgłaszania...
więcej >
2018-03-20
W dniach od 15.03.2018 r. do 19.03.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. W wyżej wskazanym okresi...
więcej >
2018-03-20
W dniach od 15.03.2018 r. do 19.03.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaszowice. W wyżej wskazanym okresie nie wpł...
więcej >
2018-03-20
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 21.03.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pi...
więcej >
2018-03-15
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15.03.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaszowice. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwa...
więcej >
2018-03-15
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15.03.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Tryb, termin zgłaszania wsz...
więcej >
2018-03-13
W dniach od 6.03.2018 r. do 9.03.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawioneg...
więcej >
2018-03-06
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 6.03.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został ur...
więcej >