INFORMACJA O KONSULTCJACH

2018-03-15

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15.03.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany w drodze Zarządzenia nr W.0050.44.2018 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 14 marca 2018 r.

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:

- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany