WYNIKI PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2018-03-20

W dniach od 15.03.2018 r. do 19.03.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.