Wyniki konsultacji projektu uchwały

2018-03-20

W dniach od 15.03.2018 r. do 19.03.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaszowice.

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.