Wyniki konsultacji

2018-03-13

W dniach od 6.03.2018 r. do 9.03.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice.

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.