Archiwum aktualności: maj 2022

2022-05-18
W dniach od 14.05.2022 r. do 17.05.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku p...
więcej >
2022-05-18
W dniach od 14.05.2022 r. do 17.05.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. W wyżej...
więcej >
2022-05-17
W dniach od 13.05.2022 r. do 16.05.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.                     W wyżej wskazanym okr...
więcej >
2022-05-13
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 14.05.2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku p...
więcej >
2022-05-13
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 14.05.2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały  w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o okr...
więcej >
2022-05-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 13.05.2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.   Konsultacje prowadzone są w dniach od 13.05.2022 r. d...
więcej >