INFORMACJA - KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

2022-05-12

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 13.05.2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

 

Konsultacje prowadzone są w dniach od 13.05.2022 r. do 16.05.2022 r.

 

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwał zostały uregulowane w drodze Zarządzenia nr W.0050.57.2022 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 12 maja 2022 r.

 

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.