INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2022-05-18

W dniach od 14.05.2022 r. do 17.05.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.