KONSULTACJE SPOŁECZNE

2022-05-13

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 14.05.2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały  w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.Konsultacje prowadzone są w dniach od 14.05.2022 r. do 17.05.2022 r.


Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwał zostały uregulowane w drodze Zarządzenia nr W.0050.058.2022 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 13 maja 2022 r.

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.