INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2022-05-17

W dniach od 13.05.2022 r. do 16.05.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

 

                  W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.