Archiwum aktualności: październik 2018

2018-10-08
W dniach od 02.10.2018 r. do 05.10.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie: a) stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2019, b) stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkas...
więcej >
2018-10-04
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 04.10.2018 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prow...
więcej >
2018-10-03
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 02.10.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał w sprawie: a) stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2019, b) stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkas...
więcej >