INFORMACJA - KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ

2018-10-03

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 02.10.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał w sprawie:

  1. a) stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2019,
  2. b) stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku,

Konsultacje są prowadzone w dniach od 02.10.2018 r. do 05.10.2018 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane
w drodze zarządzenia nr W.0050.162.2018 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 2 października 2018 r.

Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.