INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2018-10-08

W dniach od 02.10.2018 r. do 05.10.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice
przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie:

  1. a) stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2019,
  2. b) stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez
    inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku,

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionych projektów uchwał.