Konsultacje projektu - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach.

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Śląskie, Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Gmina Gaszowice planuje realizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego, projekt pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach.

Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach obejmującej wykonanie następujących prac:

 • częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, ścian fundamentowych,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych oraz stropodachów i zadaszenia przy wejściu głównemu,
 • izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych i ocieplanej części ścian piwnic wraz z wykonaniem drenażu obwodowego w części niepodpiwniczonej,
 • zmiana pokrycia dachowego w segmencie I (frontowym) i II (bocznym) szkoły,
 • częściowa wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic,
 • całkowita wymiana parapetów okiennych, rynien i rur spustowych,
 • wymiana balustrad i obróbek blacharskich,
 • izolacja studzienek przyokiennych,
 • drobne prace murarskie oraz tynkarskie,
 • modernizacja instalacji grzewczej,
 • wymiana części oświetlenia,
 • wymiana instalacji odgromowej obiektu,
 • wprowadzenie nowoczesnego systemu pozyskiwania energii elektrycznej z energii słońca (instalacja fotowoltaiczna).


Adres inwestycji: ul. Rydułtowska 8, 44-293 Gaszowice.

Z pełną dokumentacją projektową można się zapoznać w Referacie Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój nr 15 Urzędu Gminy Gaszowice.
Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 9 czerwca 2016 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gaszowice – pokój nr 13 lub na adres e-mail rozwoj@gaszowice.pl z wykorzystaniem formularzu konsultacyjnego.