Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim

Powiat Rybnicki otrzymał dofinansowanie na projekt „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Rybniku, zaś partnerami projektu Gminy: Gaszowice, Lyski oraz Czerwionka - Leszczyny. Całkowita wartość projektu wynosi 8.261.312,11 zł z czego 5.394 .636,80 zł to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w działaniu 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”. Projekt otrzymał 33,75% punktów.
Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą/modernizacją źródła ciepła budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Rybnickiego (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, Zespół Szkół w Bełku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lyskach, Szkoła w Szczerbicach, Przedszkole w Czernicy, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach). Przedsięwzięcie ma przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza i oszczędności w zużyciu energii, czego efektem będzie poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów. Zakres projektu obejmuje m.in. prace w zakresie wymiany instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła, ocieplenie elewacji, stropów, poprawę wentylacji obiektów oraz wymianę stolarki.
Projekt realizowany jest od 2007 r., a jego zakończenie nastąpiło w III kwartał 2012 r.